www.PrawneUslugi.pl

Radca Prawny Łódź Monika Popielarczyk Kancelaria Radcy Prawnego Prawne Usługi Obsługa Prawna Reprezentacja Porady Prawne Windykacja Należności Odszkodowania Obsługa Firm Przedsiębiorstw Opinie Umowy

 

Kontakt:

KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO

MONIKA POPIELARCZYK

ul. Piotrkowska 211

90- 451 Łódź

tel.(48) 506 102 178

tel/fax 042 636 53 99

email:mpopielarczyk@gmail.com
Strona Główna

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - SZKOLENIA

Monika Popielarczyk


Bezpłatne szkolenie

Kancelarie Radców Prawnych Agnieszki Piwek Moniki Popielarczyk mieszczące się w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 232 lok 42 b zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców dnia 27 czerwca 2009 rok g. 11.00

Temat:
Przedsiębiorca w czasach kryzysu - zagadnienia prawne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz z zakresu prawa podatkowego


Adres:
95- 050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7 sala konferencyjna w Szkole Podstawowej nr 5

Początek szkolenia g. 11.00, planowane zakończenie 13.00

W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną 4 bloki tematyczne: z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, możliwości zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów, prawa gospodarczego i podatkowego oraz możliwości uzyskania dofinasowania przez przedsiębiorców


Szczegółowy program szkolenia


Rozpoczęcie szkolenia g. 11.00

1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia

2. Zaprezentowanie zagrożeń dla przedsiębiorców w czasach kryzysu

3. Blok zagadnień prawnych zaprezentowanych przez radcę prawnego Monikę Popielarczyk

- przedsiębiorca a ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia
* zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej
* odroczenie terminu płatności składek
* rozłożenie płatności składek na raty
* umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek
- jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umów
* kara umowna/ odsetki za zwłokę
* weksel
* hipoteka

4. Blok zagadnień zaprezentowanych przez radcę prawnego Agnieszkę Piwek

- prawo gospodarcze – możliwości dochodzenia roszczeń
*dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym
*postępowanie mediacyjne
- podatek VAT- ulga na złe długi
*warunki skorzystania z ulgi
*aspekt praktyczny

5. Przerwa

6. Blok zagadnień zaprezentowanych przez radcę prawnego Agnieszkę Piwek

- dofinansowanie na rozwój działalności
- dofinansowanie utworzenia miejsca pracy
- dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy
*Programy Operacyjne na lata 2007- 2013- Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki
*Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7. Blok zagadnień zaprezentowanych przez radcę prawnego Monikę Popielarczyk

- ważne przepisy prawa pracy w czasie kryzysu
* telepraca i praca tymczasowa i inne sposoby zmniejszenia kosztów pracy
*możliwości zawierania porozumień z pracownikami.
* zmiana warunków pracy i płacy – wypowiedzenie zmieniające
* zwolnienia zbiorowe
* ochrona kobiet w polskim prawie pracy

8. Zakończenie szkolenia, podsumowanie

Planowane zakończenie godz.13

Pobierz program szkolenia jako załącznik

W przypadku chęci skorzystania ze szkolenia prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa przez przesłanie wiadomości na dowolny wskazany poniżej adres:

mpopielarczyk@gmail.com

a.piwek@op.pl

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o kolejnych szkoleniach oraz informacji o zakresie pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarie Radców Prawnych Agnieszki Piwek i Moniki Popielarczyk.Linki:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Krajowa Izba Radców Prawnych

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Trybunał Konstytucyjny

Ministerstwo Sprawiedliwości

Pozostałe:

 

Wyszukiwarka

www.PrawneUslugi.pl korzysta z uprzejmości serwisu www.banktransfer.pl